Centre de dia per a gent gran

El centre de dia Noray és un servei diürn adreçat a persones d'edat avançada amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars, gràcies a una atenció individualitzada exercida per un equip de professionals.

Els nostres programes combinen activitats terapèutiques (manteniment i millora de les capacitats cognitives i físiques), amb unes altres de caràcter lúdic i social.

Oferim els nostres serveis de dilluns a divendres des de les 9 fins a les 18 hores, amb un ampli ventall d’horaris que s’adapten a les diferents necessitats dels usuaris.