que oferim

A partir d'una valoració personalitzada, es planifiquen una sèrie de programes adequats de reeducació específica de les funcions deficitàries o deteriorades de cada usuari, per tal d’estimular les capacitats físiques i psíquiques i mantenir l'autonomia, així com d’afavorir la relació amb el seu entorn social.

Per tal de:
Prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds de cada usuari
Estimular i mantenir les capacitats mentals
Estimular i mantenir les capacitats mentals. relacions socials
Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal de l’usuari
Estimular la pròpia identitat i autoestima: dignificar
Millorar el rendiment cognitiu
Millorar el rendiment funcional
Millorar la qualitat de vida dels usuaris i dels seus
familiars i cuidadors