HIGIENE PERSONAL

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

El servei d’atenció i cura personal està format per un equip de professionals preparats per ajudar a la persona gran en tot allò que necessita durant el seu dia a dia al centre.

ACTIVITATS LÚDIQUES RECREATIVES

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Activitats de dinamització social i de lleure, tenint en compte les capacitats, habilitats, destreses i els desitjos dels usuaris, per tal de fomentar i facilitar la seva relació grupal.

ÀPATS ADAPTATS A DIETES ESPECIALS

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Disposem d’un servei extern de càtering, on es tenen en compte les diferents característiques dels usuaris per tal d’adaptar les dietes segons les necessitats específiques de cadascú.

ATENCIÓ I SEGUIMENT PERSONALITZAT

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Després de fer una valoració cognitiva de l’usuari, s’elabora un Pla d’Atenció Individualitzat (PAI), amb els objectius a aconseguir i el tipus d'intervenció tenint en compte les seves necessitats.

PSICOMOTRICITAT

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Ajudem a mantenir i potenciar el benestar físic de les persones grans adaptant una sèrie d’exercicis a les seves necessitats, per tal de millorar la força, l’equilibri, la mobilitat i la flexibilitat.

ACTIVITATS DE
PSICOMOTRICITAT COGNITIVA

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Activitats destinades a potenciar i mantenir les capacitats cognitives pròpies de l'ésser humà tals com la memòria, el llenguatge, l’atenció, el càlcul i les funcions executives, entre d'altres.

HORARIS SEGONS LES NECESSITATS

Duració variable.
Activitats que ofereix el centre.

Oferim un ampli ventall d’horaris que s’adapten a les diferents necessitats de la persona (Tot el dia, dematins, tardes, dies esporàdics, etc..)

PERRUQUERIA I PODOLOGIA

Duració variable.
Servei de caràcter personal.

Professional extern al centre, a hores convingudes.

FISIOTERÀPIA

Duració variable.
Servei de caràcter opcional.

Professional extern al centre, a hores convingudes.